Nisin


Nisin, Lactococcus lactis 'ten elde edilen bir polipeptidtir. Nisin , geniş bir spektrumda, gram pozitif (+) bakterilere etkin ve bir çok gıda ürününde kullanılabilen bir antimikrobiyeldir.C.botulinum, S. Aureus, S. Hemolyticus, L.monocytogenes, B. Stearothermophilus, B. Subtilis vb. mikroorganizmalar üzerine etkindir.

 

NDI Nisin

Lactococcus lactis subsp. lactis tarafından fermantasyon yoluyla üretilen, gıda bozulma patojenleri olarak bilinen birçok bakteriye ve gram pozitif bakterilere karşı geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteye

sahip ribozomal olarak sentezlenmiş doğal olarak üretilen bir polipeptittir.

34 aminoasitten oluşup bakteriyosin 1 sınıfına dahildir. Doğal, zehirli olmayan etkili bir gıda koruyucusudur.

Nisin üretimi, laktik asit bakterisi olan Lactococcus lactis subsp. Lactis ’in fermantasyonu sonrası standart bir

ürün eldesi için, peptitler konsantre edilip, seperasyon ile ayrıştırıldıktan sonra kurutma işlemi gerçekleştirilmektedir.

NİSİNE BAKTERİYEL DUYARLILIK GÖSTEREN MİKROORGANİZMALAR

Nisin, gram pozitif bakterilere karşı geniş spektrumlu antimikrobiyel aktiviteye sahiptir. Gıda bozulma

patojenleri olarak bilinen, özellikle spor oluşturan mikroorganizmalara karşı etkilidirler.

Nisinin etkili olduğu patojenler;

Alicyclobacillus spp, Bacillus spp, Clostridium spp, Enterococcus spp, Listeria monocytogenes, Micrococcus

spp, Pediococcus spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus….

Gram negatif bakterilere, mayalara ve küflere karşı çok az aktivite gösterir veya hiç etkisi yoktur.

NİSİN YASAL KULLANIM

Nisin, 1988'de ABD’de GRAS kategorisine alınmıştır ve kullanımı doğal gıda koruyucusu olarak onaylanmıştır.

Ayrıca, Gıda ve Tarım Örgütü / Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile birlikte 40'tan fazla ülkede doğal gıda

koruyucu olarak kullanımı onaylanmıştır.

NDİ Nisin Siveele firması tarafından Hollanda’da üretilen bir üründür. 500 gr’lık ambalajlarda satılmaktadır.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
Bültenlerimizi alabilmek için kayıt olabilirsiniz.