Hayvansal Maya

MYSECOREN

Mysecoren hayvansal maya serisi tamamen buzağı ve dana
şirdenlerinden üretilmiştir. Özenle seçilmiş üstün kalitedeki hammaddeler, enzim aktivitesi ve mikrobiyolojik kalitesi korunacak şekilde  dondurularak, üretime hazır halde bekletilmekte ve Maysa Gıda'nın geliştirdiği özel ekstraksiyon yöntemiyle işlenmektedir. Elde edilen ham enzim preparatı, çeşitli ilitrasyon ve saflaştırma aşamalarından sonra uluslararası normlara uygun olarak, farklı kuvvet ve formlarda standardize edilmektedir.

MYSECOREN hayvansal peynir mayaları helal sertifikasına sahip olup, her türlü peynir üretimi için uygundur.

Detaylı Bilgi

Mikrobiyal Maya

YAYLA MUCOREN

Mikrobiyel Peynir Mayaları, 2  farklı  grupta bulunup  sıvı  formdaki  ürünler Yayla, granül  formda  olanlar  Mucoren  markası  ile satışa sunulmaktadır. Her iki ürün grubu da  Rhizomucormiehei 'nin  seçilmiş  bir  suşununfermentasyonu ile elde edilmiş proteolitik enzim preparatıdır. Rhizomucormiehei  bazlı proteolitik enzim  kimozin enzimine benzer özellikler göstermekte olup, birçok peynir çeşidinde başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Yayla ve Mucoren  peynir mayaları bu manada geniş bir kullanım alanı bulmakta olup, kullanıcıya düşük maliyet avantajı da sunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Fermente Kimozin

MYS FERMENTE

Mys Fermente peynir mayaları, %100 saf kimozin enzimi olup, R-DNA teknolojisi kullanılarak, Kluyveromyceslactis'in fermentasyonu 

ile üretilmektedir. Mys Fermente,  peynir prosesi ve olgunlaşması esnasında hayvansal peynir mayası  ile benzer işlev göstermektedir. Ürün tamamen saf kimozin içermekte olup, herhangi  farklı bir koagulant içermemektedir. Peynir yapımında,  hayvansal peynir mayası yerine kullanılabilecek alternatif bir üründür ve bütün peynir çeşitleri üretimi için uygundur.

Detaylı Bilgi