Starter Kültür

MYSTARTER

Mystarter kültür serisi, tamamen süt ve süt orijinli ürünlerden izoleedilmiş ve dondurularak kurutulmuş kültürlerden oluşmaktadır. Spesifikfonksiyonlarına göresuşlar seçilmekte, en   uygun kültür geliştirme ortamında çoğaltıldıktan sonra, aktivitesi korunacak şekilde dondurularakkurutulmakta ve diğer suşlarla kombine edildikten sonra aseptik olarak paketlenmektedir.

Geniş ürün yelpazesinde, her  türlü fermente süt ürününe uygun kültür çeşidi kolaylıkla bulunabilmekle birlikte, özel durumlarda müşteri talebine yönelik 'Tailor-Made' ürün yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi