Kültür Geliştirme Ortamları

NUTRIMEDIA

Nutrimedia kültür geliştirme ortamları, bulkstarter kültürlerin en iyi şekilde çoğaltılması amacıyla üretilmiştir.

Ürün serisi, laktik asit fermentasyonu sırasında kültür bakterilerinin en iyi şekilde gelişimini  teşvik edici bileşenler içermektedir. Ayrıca, ürün içerisinde yer alan bir takım özel maddeler,   bakteriyofaj gelişimini engellemekte ve yine içeriğinde yeralan tampon sistemi vasıtasıyla canlı bakteri sayısı maksimum seviyede elde edilebilmektedir

Nutrimedia, yağsız süt ve süttozu ile hazırlanan kültür geliştirme ortamlarına göre, standart, kullanımı kolay ve düşük maliyetli olması nedeniyle avantaj sağlamaktadır.

 

Detaylı Bilgi