Doğal Koruyucular

Doğal gıda koruyucuları genel olarak, tamamen doğal kaynaklardan
elde  edilen antimikrobiyel ajanlardır.

Ürünler genel olarak raf ömrü boyunca  mikrobiyel gelişmeyi ve
bozulmayı engellemektedir.

MAYMICIN

Natamycin (pimaricin),Streptomycesnatalensis'in doğal olarak ürettiği bir  antibiyotiktir. 

Natamycin,birçok gıda ürününde küf mayaların meydana getirebileceği  bozunmalara engel olmakamacıyla kullanılmaktadır. 

Potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi kimyasal koruyuculardan farklı olarak antibakteriyel aktivitesi bulunmayıp, yalnızca küf ve mayalar üzerine etkindir, bu nedenle fermente süt ve et ürünlerinde kolayca uygulanabilmektedir.

Maymicin, 1/1oranında laktoz ve natamisin karışımı içermektedir. Ürün pH'sına, tat ve rengine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

MAYNISIN

Nisin, Lactococcuslactis 'ten elde edilen bir polipeptidtir.Nisin, geniş bir spektrumda, gram pozitif (+) bakterilere etkin ve bir çok gıda ürününde kullanılabilen bir antimikrobiyeldir. 

C.botulinum, S. Aureus, S. Hemolyticus,L.monocytogenes,B. Stearothermophilus,B. Subtilis …vb. mikroorganizmalar üzerine etkindir.

MAYLYSOZYME

Maylysozyme ,insan,hayvan ve bitki hücrelerinde doğal olarak bulunabilen lizozim enziminin, Lizozimklorid formudur. 

Lizozim enziminin kaynaklarından biri yumurta akıdır ve Maylysozyme bu  kaynaktan elde edilmektedir. 

Maylysozyme, Clostiridiumtyrobutyricum'un gelişmesi ile özellikle yüksek pH'lı sert ve yarı-sert peynirlerde görülebilen geç şişme problemini engellemektedir.

 

Detaylı Bilgi